Investujte do čisté energie

Dluhopisy s úrokem 9% p.a.

O nás

Společnost NERVO Holding SE byla založena v roce 2016 a je 100% vlastníkem své dceřiné společnsoti NERVO s.r.o.. V současné době se řadí mezi etablované společnosti, které jsou schopny svým zákazníkům zajistit komplexní energetické řešení fotovoltaických elektráren, elektromobily a dobijecí stanice určené pro domácnosti, firmy a instituce. Nově nabízí pod svojí značkou NERVO termoizolační folie určené také pro energetickou úsporu nákladů. Inovace pro rok 2019 spočívá v projektování pomocí reálných satelitních snímků. Součástí nabízených služeb je možnost zajištění monitoringu solárních elektráren, financování a pojištění projektu.

O projektu

Záměrem Emitenta korporátních dluhopisů NERVO Holding SE poskytující své služby pod značkou NERVO, je použití investice do smluvně ošetřených zakázek, týkajících se projektování a instalace solárních elektráren na developerské projekty, které není možné průběžně financovat koncovým zákazníkem. 

NERVO Holding SE se prostřednictvím společnosti NERVO s.r.o. zaměřuje na budování a stabilizaci pozice významného dodavatele energetických řešení a dosažení klíčového postavení významného generálního subdodavatele největších stavebních společností s mezinárodním přesahem, využívajícího přednosti, kterými jsou:

– rozsáhlé know-how,
– kvalifikovaní a motivovaní partneři,
– flexibilita dosažená díky kmenovým partnerům,
– dostatečná kapacita pro realizaci velkých zakázek,
– diversifikace malých a velkých zakázek,
– zavedená spolupráce s významnými stavebními společnostmi.

Investice získané z korporátních dluhopisů eCITY 2020 – ENS budou použity na nákup solárních komponentů pro zahájené developerské projekty – rodinné domy.

Investice získané z korporátních dluhopisů eCITY 2020 – ENS budou použity na nákup solárních komponentů pro zahájené developerské projekty – bytové domy.

 Investice získané z korporátních dluhopisů eCITY 2020 – ENS budou použity na budování internetového prodeje elektromobilu.

Investice získané z korporátních dluhopisů eCITY 2020 – ENS budou použity na budování celorepublikové sítě rychlonabíjecích stanic pro elektromobily. 

Základní údaje

EmitentNERVO Holding SE, IČO: 047 65 150, DIČ: CZ04765150, se sídlem Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7, zapsaný u Městského soudu v Praze pod sp. zn. H 1692, zastoupená členem představenstva Markem Bárkym
Název dluhopisů eCITY 2020 – SOLAR RDBD
Jmenovitá hodnota Dluhopisů25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých)
Forma Dluhopisů Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů Listinné cenné papíry
Emisní kurz100% jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise
Minimální investice4 (čtyři) Dluhopisy
Datum emise 01.08.2019
Emisní lhůtaEmisní lhůta pro úpis Dluhopisů začíná běžet dne 01.08.2019 a skončí dne 01.02.2021 s možností prodloužení
Dodatečná emisní lhůtaLze uplatnit
Předpokládaný objem Emise10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých)
Maximální objem Emise 15.000.000,- Kč (patnáct milionů korun českých)
Číslování Dluhopisů001 až 400, v případě navýšení až 600
VýnosPevná sazba 8 % ročně
Datum počátku prvního výnosového období01.08.2019
Den konečné splatnosti: 01.02.2021

Objednejte si tyto dluhopisy

Loading...